No products in the cart.

Vandringsled Jan K Persson

Utställning: Jan K Persson 22 juli – 13 augusti

På lördag den 22 juli öppnar Jan K Perssons utställning i Konstbyns Galleri, välkommen till vernissage kl. 12.

I utställningen visas Jan K Perssons omtyckta landskapsmåleri, som han i ett konstnärskap som sträcker sig över fem decennier gjort sig känd för.

Nedan läser du Jan K Perssons egna ord om utställningen:

Själva målandet som egenartat fenomen av färg och form har över tid blivit en allt större
drivkraft för mina arbeten.
Hur färgen i sin sensibilitet och taktila uttryck får sin bäring och meningsfullhet i målningens
form och komposition.
Hur formen (där man också kan säga att färgen ingår) avgör målningens innebörd, dess
meddelande och hela dess faktum av att vara en målning, en bild, ett konstverk.
Allt det här kan synas som en självklarhet. Men det överraskar ändå ständigt mig.
Genomgående är ett allmängiltigt naturlandskap den yttre spelplanen. Ofta med stöd från
egna fotografier som i målningen kan modifieras och förenklas, ibland tillföras påhittade
element.
Jag behöver i regel ett realistiskt yttre landskap som grund. Det verkar som att det ger mig
större frihet till abstraktion, omformning och lekfullhet, än om det bara rörde sig om en helt
nonfigurativ vision.
Det kan bero på mina återkommande vistelser i skog och mark, från syner och intryck av
färger, ljusspel, mönster och former. Jag försöker titta mycket på det som man vanligtvis inte
brukar lägga märke till, som olika sorts mellanrum och mera lågmälda scenerier.
I arbetet uppstår ett resonemang om måleri och motiv, mellan abstraktion och föreställning,
en sorts växelverkan att bearbeta och utveckla fram till då färg och form bildar en egen
allians och övertar huvudrollen.
Det blir en landskapsmålning av ett landskap som bara finns i målningen.
På så sätt blir målningen sitt eget motiv. Som om det bara handlade om det från allra första
början? Målningen är motivet, och motivationen.

Jan K Persson, juli 2023.

You don't have permission to register