No products in the cart.

Färgenergier med Margareta Petré

Färgenergier 5-10 augusti 2024

I sommar erbjuder vi återigen den väl uppskattade workshopen Färgenergier med konstnären Margareta Petré som kursledare!

Under sex dagar guidas du fördjupat genom olika färger. Här kan du läsa Margaretas egna ord om bakgrunden till workshopen.

När alla motiv försvann, och färgen själv blev mitt motiv som ensam meningsbärare i
mina målningar, som jag kommit att kalla Färgenergier, fick jag efter en tid idén till en
workshop, omfattande sex dagar, baserad på mina egna erfarenheter.

Det handlar om ett eget personligt djupare och vidare utforskande av färgernas olika
personligheter. Att finna ett språk för färgen, bortom alla motiv.

Uppläggning i ordningen: Svart – Rött – Gult – Blått – Vitt – Genomgång

Du har inget givet formspråk, det är du och färgen! Närma dig öppet i ett
förutsättningslöst inträngande i färgen, och du kommer i beröring med dina
inneboende möjligheter. Håll på tills du avlockat färgen mening, tills du får syn på
något du aldrig sett – då har färgen också fått en adekvat form som bär fram dess
mening. Det här koncentrerade utforskandet av de olika färgerna, innebär samtidigt ett
utvecklande av sinnenas intelligens.

Ny insikt om färgen ger också ny insikt om dig själv

Margareta Petré

 

Läs mer om Margareta Petré och hennes arbete på www.margaretapetre.com

Du hittar all information om Färgenergier och hur du bokar på vår hemsida. 

Foto: Margareta Petré

You don't have permission to register