No products in the cart.

Stöttingfjället

Kronarvids ritkol i Konstbyns butik

Sälg till Kronarvids ritkol

Skalad och klipp sälg

 

 

 

I Konstbyns butik hittar du Kronarvids ritkol, en favorit bland besökare och populär bland tecknare inom kolteckning. Ritkolet framställs av konstnärerna Mikael Arvidsson och Annikka Kronlid Arvidsson. De började skapa ritkol efter ett art symposium i Viljandi, Lettland, där Helsinki Drawing Akademi hade en workshop.

 

 

 

 

Framställning av Kronarvids ritkol

 

Vi bad Annikka beskriva processen. Hon förklarar att man tar sälgen när den savar, helst höga grena och stammar, sly som kommer upp i diken och där större sälgar huggits ner. Så skalas barken bort. Därefter klipps sälgen i lämpliga längder och packas i aluminiumburkar med metalltråd och folie i paket. De packas hårt för att så lite syre som möjligt ska rymmas, så att träet inte ska brinna, utan bli till kol. Paketen läggs i en behållare med kol, ved och eld, där det inte ska brinna häftigt, utan glöda länge. Sen får det ligga tills det svalnar.

 

Kronarvids ritkol framställs av sälg från Stöttingfjället. Stöttingfjället har personlig betydelse för Annikka och Mikael på grund av familjeanknytning och släktens band till platsen Fjällberg. Samtidigt anser de att det blir bättre kol av sälg som vuxit långsammare i ett kargare klimat, så som på Stöttingfjället.

 

 

 

 

Kronarvids ritkol

Kronarvids fina ritkol finns i Konstbyns butik. Foton: Mikael Arvidsson

 

 

 

You don't have permission to register