No products in the cart.

KÖPVILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

KÖP

Du kan betala för ditt köp med kortbetalning. Vi accepterar Visa, Mastercard och American Express och använder oss av den säkra betalleverantören Stripe för att hantera våra kortbetalningar, Här kan du läsa mer om Stripe och Stripes användarvillkor.

 

BESTÄLLNING

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. om något inte stämmer i orderbekräftelsen bör du kontakta oss omedelbart via e-post till kontakt@nordingrakonstby.se

 

LEVERANS

Våra normala leveranstider är 2-5 arbetsdagar.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå, och du inte har informerats av oss om längre leveranstid, bör du kontakta oss på e-postadress: kontakt@nordingrakonstby.se

 

ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Vid köp av våra varor eller tjänster har du som kund 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot varan som du har beställt eller för tjänster, när köpet är genomfört. Du kan inte nyttja din ångerrätt för tjänst inom de 14 dagarna från det att köpet genomförts, om du redan har påbörjat nyttjandet av din tjänst.

För att nyttja din ångerrätt behöver du informera oss om din önskan att returnera varan eller tjänsten. Kontakta oss via e-post till kontakt@nordingrakonstby.se med ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilken vara eller tjänst som det berör. Vid varor ska de därefter returneras inom 14 dagar från det att du skickat ett ångermeddelande till oss. Varorna bör packas väl och i ursprunglig förpackning och postas därefter till:

Nordingrå Konstby, Vännersta 109, 870 30 Nordingrå.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Våra köpvillkor ha fastställts i enlighet med den svenska konsumentköplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

För att reklamera en vara skickar du e-post till kontakt@nordingrakonstby.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och beskrivning av felet.

Om vi inte kan åtgärda felet eller ersätta varan, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. Om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning kan vi förbehålla oss rätten att neka en reklamation. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

 

ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i våra villkor. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på vår hemsida. De ändrade villkoren anses som godtagna i samband med order eller besök på webbplatsen.

Vi förbehåller oss även rätten att ändra avgifter och andra villkor på våra tjänster. Om ändringar sker meddelar vi våra aktuella kunder senast 30 dagar innan de träder i kraft. Om du inte godtar de meddelade ändringarna har du rätt att säga upp tjänsten. Den kund som inte säger upp tjänst innan ändringar har trätt i kraft, anses ha accepterat ändringen.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel på varor som orsakas av omständigheter utom vår kontroll som vi skäligen inte har kunnat förutspå, exempelvis force majeure.

 

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation har du som besökare på en webbplats rätt att få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post- och telestyrelsens hemsida.

 

DINA PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din beställning och frågor relaterade till ditt köp.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Dina uppgifter lagras så länge vi har rättslig grund att behandla dem, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt lagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med betalleverantörer och fraktbolag och vi delar endast de uppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullfölja sin del av avtalet och för att alla parter ska skyddas från bedrägeri. Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. I nuläget använder vi oss av Mailchimp för utskick av våra nyhetsbrev. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@nordingrakonstby.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag är tillämplig för de allmänna villkor och eventuell tvist gällande tolkning eller tillämpning av de här allmänna villkoren. Om det skulle hända att en tvist inte kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst och dig, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

You don't have permission to register